Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Het bestuur, werkers en vrijwilligers van het wijkpastoraat Rotterdam West bedanken u voor de hulp, samenwerking of ondersteuning in 2016.

Zonder dat zou het werk voor de mensen in de wijk minder gelukt zijn. Ook het komende jaar rekenen we erop dat u weer meedoet.

voor iedereen : alle goeds voor 2017 !!! 

 

-------------------------------------------------------------------                                                                  

 Het Wijkpastoraat Rotterdam West staat voor :

"trouw aan bewoners"

veilige plekken, gemeenschapsvorming,

empowerment van vrouwen, kinderwerk.

Het Pastoraat wil op grond van het evangelie, present zijn bij de     meest kwetsbare mensen in Rotterdam West.  

Vanuit de Christelijke traditie willen we aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid; hen aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen.

Wij willen een bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de samenleving in het westen van Rotterdam waarin mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.

Actuele activiteiten :

           Sociaal isolement

           De maaltijd is een feest

           Elk kind een goede toekomst

           Rosa en Wereldvrouwen

           Veilige plekken

           Vieren geeft gemeenschap

           Project Bellenblazen  

 

adressen :

 

Tidemanstraat 18 Rotterdam     Buurtkerk Gaffelstraat 7 Rotterdam

Burgemeester Meineszstraat 4

3022 XE Rotterdam

 

Sint-Mariastraat 142 b

3014 SR Rotterdam

 

correspondentie adres :

Aat de Groot

Schieweg 188

2636 KA Schipluiden

0651340503 

 

bankrekeningnummer : NL64 INGB 0006 3500 40

tnv. stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

giften zijn altijd welkom !

U kunt zich als vriend of vriendin aanmelden via :

info@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

 

 

KvK : 59735252

                             fiscaal nummer instelling : 853623533                                                                       

 

 

 

           

Top