Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

ACTUEEL :  

We zijn weer actief, wel voorzichtig, hanteren de richtlijnen van het RIVM !

 

Het Wijkpastoraat Rotterdam West staat voor :

"trouw aan bewoners"


veilige plekken,  

gemeenschapsvorming,

empowerment van vrouwen, 

kinderwerk.

Het Pastoraat wil op grond van het evangelie, present zijn bij de meest kwetsbare mensen in Rotterdam West.  

Vanuit de christelijke traditie willen we aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid; hen aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen.

Wij willen een bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de samenleving in het westen van Rotterdam waarin mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.


Actuele projecten :

           Pastorale basis

           Samen tegen eenzaamheid

           Rosa naar meer zelfredzaamheid

           Toekomst voor elk kind op straat

           Kinderkansen in West


correspondentie adres :

M.Olieman

Erasmussingel 205

3045 PH Rotterdam


bankrekeningnummer : NL64 INGB 0006 3500 40

tnv. stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

giften zijn altijd welkom !


U kunt zich als vriend of vriendin aanmelden via :

info@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

KvK : 59735252

RSIN nr ANBI : 853623533