Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

 

 

--------------

Sinterklaasfeest in de Union  en BMvier :

 

"Dit is toch veel gezelliger dan alleen thuis zitten ? Niet dan ? Echt wel ! "

 

"de sint heeft heel lang zitten denken, wat hij jou nu zou gaan schenken ..... ! "

 

---------

 

SamenMeer

Op 6 juni heeft Wijkpastoraat Rotterdam West een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van een delegatie van ons bestuur en een delegatie van de kerkenraad.

De samenwerking betreft activiteiten in of vanuit BMVier. BMVier is één van de twee locaties van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam en ook één van de twee locaties van Wijkpastoraat Rotterdam West. We beogen te komen tot meer samenhangende activiteiten vanuit BMVier.

Sinds eind 2015 is het Wijkpastoraat in het Nieuwe Westen gehuisvest in BMVier. Door samen met de Kerk in één gebouw te huizen zijn we dichter op elkaar betrokken geraakt.

We denken dat we door onze activiteiten beter op elkaar af te stemmen we beter in staat zijn de wijkbewoners te ondersteunen. BMVier als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland is een geloofsgemeenschap die midden in de wijk staat en een bindende rol wil vervullen voor alle groepen en gezindten in de wijk. Dit alles niet vanuit een exclusieve visie op het christendom, maar vanuit respect voor diversiteit van achtergronden en opvattingen, ook in geloofszaken.

Om de samenwerking soepel te laten verlopen is er een stuurgroep onder de naam “SamenMeer” opgericht.

 

De overeenkomst gaat uit van activiteiten die gezamenlijk zullen worden ontwikkeld. We denken dan aan bijvoorbeeld vieringen, nieuwe activiteiten en evenementen, aan praktische hulp aan buurtbewoners die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren, en aan lezingen over levensvragen en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor buurtbewoners.

 

----------------

 

De "Rotterdam pas" groep organiseert vanuit BM4 allerlei leuke uitstapjes.

Met het uitstapje naar "kinderdijk" en met de fluisterboot vanuit Schiedam gingen tussen de 20 en 30 mensen mee !!!

Er staat ook vast wel een kerstmarkt op het programma !

 

 ---------------

 Monique is actief met de kinderen.

Ook zij heeft een spetterend programma.... en alle activiteiten zijn gratis !

 

 

 

  

 

  

 

Top