Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

prachtig feest ter ere van het 5 jarig bestaan van de Stichting Wijk pastoraat Rottterdam West

op 23 maart 2019 in BMVier.

 

 

Stevo Akkerman (Columnist van Trouw) was onze gastspreker en schreef de maandag erna een mooie column in Trouw 

 

https://www.trouw.nl/opinie/er-gaat-van-alles-mis-in-ons-lieve-avondland-maar-intussen-gebeurt-er-ook-veel-moois~a25cd3c26/

 

 

 

Er klonk muziek, er was gebak, er werden handen geschud en blikken van herkenning uitgewisseld – mensen uit alle windstreken, op de een of andere manier hier in Delfshaven terechtgekomen, vierden het vijfjarig jubileum van het Wijkpastoraat-West. Met moslims, hindoes, christenen en weet-ik-veel door elkaar heen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Wat het ook zou moeten zijn.

 

Mij was als relatief nieuwe Rotterdammer gevraagd een praatje te houden bij deze gelegenheid, die in feite de bezegeling van een wedergeboorte was, al werden zulke grote woorden nu juist vermeden. Wat in de Hongerwinter van 1944 was begonnen als kerkelijk werk in de volkswijken van Rotterdam, dreigde vijf jaar geleden als gevolg van secularisatie en bezuinigingen het loodje te leggen. Zelfredzaamheid was het sleutelwoord geworden, ook waar dat niet op zijn plaats was. Het aangezegde einde werd echter een nieuw begin, niet langer gebonden aan de kerk, maar op eigen benen: een stichting die particuliere fondsen wist aan te boren om het werk voort te zeggen. Projecten tegen eenzaamheid, interreligieuze diensten, een eetgroep, schilderclub, vrouwenhuis. Goede dingen, of ze in de mode zijn of niet.

Appelkaneelvla

Een paar weken eerder was ik wezen eten in De Union, een stukje verderop in de stad. Elke week komen mensen uit de buurt daar voor een maaltijd en gezelschap, ook via het Wijkpastoraat. Ik ving er alleen een glimp van op, ik kwam alleen maar even langs, maar wat ik zag was een oefening in samenleven zonder winstoogmerk. We hadden pindasoep, nasi en speklapjes. Als kind schoof ik die altijd van mijn bord om ze in een zakdoek te laten verdwijnen, maar nu at ik dapper mee. Daarna kregen we appelkaneelvla, gratis van de Jumbo, want precies op de uiterste verkoopdatum gescoord. We hoorden iets van elkaars verhalen, er kwamen namen voorbij van mensen die erbij hoorden en van mensen die gemist werden.

Na afloop sprak ik nog even met pastor Katinka Broos, die hier ruim twintig jaar geleden begon. Ze had aanvankelijk wel wat moeten wennen aan het on-theologische taalgebruik van de bezoekers. Sommigen spraken elkaar goedmoedig aan als stoephoeren, daar had de predikantenopleiding haar niet echt op voorbereid. Maar het is niet de taal die voor haar telt, het is de ontmoeting. Hoeveel gesprekken heeft ze niet gevoerd in haar kamertje in De Union? Over het leven en alle vragen die daarbij horen? Theologie in actie, dat is het.

Er gaat van alles mis in ons lieve avondland, ik zal het niet ontkennen. Maar intussen gebeurt er, voorbij de ondergangsvisioenen en onheilsprofetieën, ook veel moois. Zoals in Rotterdam-West. En misschien telt dat wel zwaarder.

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt.

 

 

 

 

--------------

Sinterklaasfeest in de Union  en BMvier :

 

"Dit is toch veel gezelliger dan alleen thuis zitten ? Niet dan ? Echt wel ! "

 

"de sint heeft heel lang zitten denken, wat hij jou nu zou gaan schenken ..... ! "

 

---------

 

SamenMeer

Op 6 juni heeft Wijkpastoraat Rotterdam West een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van een delegatie van ons bestuur en een delegatie van de kerkenraad.

De samenwerking betreft activiteiten in of vanuit BMVier. BMVier is één van de twee locaties van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam en ook één van de twee locaties van Wijkpastoraat Rotterdam West. We beogen te komen tot meer samenhangende activiteiten vanuit BMVier.

Sinds eind 2015 is het Wijkpastoraat in het Nieuwe Westen gehuisvest in BMVier. Door samen met de Kerk in één gebouw te huizen zijn we dichter op elkaar betrokken geraakt.

We denken dat we door onze activiteiten beter op elkaar af te stemmen we beter in staat zijn de wijkbewoners te ondersteunen. BMVier als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland is een geloofsgemeenschap die midden in de wijk staat en een bindende rol wil vervullen voor alle groepen en gezindten in de wijk. Dit alles niet vanuit een exclusieve visie op het christendom, maar vanuit respect voor diversiteit van achtergronden en opvattingen, ook in geloofszaken.

Om de samenwerking soepel te laten verlopen is er een stuurgroep onder de naam “SamenMeer” opgericht.

 

De overeenkomst gaat uit van activiteiten die gezamenlijk zullen worden ontwikkeld. We denken dan aan bijvoorbeeld vieringen, nieuwe activiteiten en evenementen, aan praktische hulp aan buurtbewoners die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren, en aan lezingen over levensvragen en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor buurtbewoners.

 

----------------

 

De "Rotterdam pas" groep organiseert vanuit BM4 allerlei leuke uitstapjes.

Met het uitstapje naar "kinderdijk" en met de fluisterboot vanuit Schiedam gingen tussen de 20 en 30 mensen mee !!!

Er staat ook vast wel een kerstmarkt op het programma !

 

 ---------------

 Monique is actief met de kinderen.

Ook zij heeft een spetterend programma.... en alle activiteiten zijn gratis !

 

 

 

  

 

  

 

Top