Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

verslag mini symposium 24 september 2022


(opgeschreven door Ineke Palm, de SP-prominent van Rotterdam, en aangevuld door een trouwe vrijwilliger)


Mooi, inhoudelijk goed symposium bij het Wijkpastoraat zaterdag, over het project “Kinderkansen in West”.

Na een korte uitleg van het programma door Bart (werker bij het Wijkpastoraat) gaf Mariette Lusse (lector Hogeschool Rotterdam op het terrein van kinderen in armoede) een reflectie op Rotterdamse initiatieven waaronder deze.

De succesfactoren van deze integrale aanpak :
De aanpak is toegankelijk: laagdrempelig met zorg voor continuïteit
De aanpak sluit aan bij alle gezinnen, want is gebaseerd op vertrouwen, presentie en maatwerk
De aanpak is duurzaam voor alle gezinnen want is gebaseerd op integraliteit, empowerment en gemeenschapsvorming.

De informele projecten gaan uit van de mens; mensen voelen zich gezien en gehoord. Dat hoorde je vooral ook in de verhalen van Katinka (pastor binnen het Wijkpastoraat), die sprak over een moeder die zich uitte in de zin “jullie zijn nu mijn familie” en de jongerenwerker Monique, die vol overtuiging sprak over de kinderen die hen vertrouwde en worden uitgedaagd met persoonlijke verhalen en hun dromen voor de toekomst.

Het tweede kamerlid van de CU, Don Ceder, was deze middag ook te gast en vertelde over zijn eigen leven, opgegroeid in Amsterdam Bijlmer, en de impact daarvan op zijn werk. Een prachtige aanvulling en herkenning. De paar vragen die gesteld werden, werden zeker ook door hem opgepakt en eerlijk beantwoord.

Bart gebruikte ook een stukje film met Den Uyl die de mooie zinnen uitsprak uit van Brecht “Man sieht nur die im lichte, die im dunkeln sieht man nicht". Dit gaat niet over deze wijkinitiatieven. Integendeel.
Feest Rosa 27 jaar bestaan 24 juni 2022film gemaakt in het Oude Westen van Rotterdam met bezoek aan de eetclub.

https://youtube.com/watch?v=D1PHwFPWF1U&feature=share


Katinka Broos staat met een interview in de krant :  
suikerfeest in Rosa 2022

In Rosa is het Ramadanfeest gevierd. Vrouwen deelden hun ervaringen en legden uit dat deze Ramadan tijd een kans geeft voor zelfreflexie en verbetering van je gedrag. Er was veel gebakken en er werd lekker gegeten.

--------------