Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

De volgende projecten/activiteiten worden in de submappen beschreven :


Pastorale basis (diaconaat en pastoraat)

 -  maaltijd

 -  veilige plekken

 -  inloop ochtenden

 -  vieren geeft gemeenschap


projecten tegen de eenzaamheid

  -   eenzaamheid en sociaal isolement

  -   eetgroep

  -   Rotterdam-Pas Groep


projecten buurtvrouwenhuis Rosa 

  -  vanuit samen redzaamheid naar zelfredzaamheid

  -  gezond bewegen

  -  koor Grenzeloos


KinderWerk : Toekomst voor kinderen in het Nieuwe Westen 

  -  kinderkansen in West