Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

 Elk kind een goede toekomst

Wijkpastoraat Rotterdam West laat de meest kwetsbare kinderen in beeld komen. Door aanwezig te zijn op straat wordt het vertrouwen gewonnen. Samen met de kinderen wordt op ‘eigen terrein’ met kinderen meegedacht over activiteiten en vragen die voor hen belangrijk zijn. Talenten worden aangeboord en iedereen mag meedoen. Daarbij wordt hen het wijkpastoraat aangeboden als veilige plek.

In de wijk Middelland is deze manier van werken zeer vruchtbaar gebleken, toen een ‘basisschoolgeneratie’ lang een kinderwerker betrokken was bij het leven van veel kinderen. Deze trouw en continuïteit is voor kinderen erg belangrijk.

Uit de eerste kennismaking komen bijvoorbeeld de volgende activiteiten voort: Spelen op het schoolplein, inloop, meidenclub, koken met jongens, praktische cursussen zoals EHBO voor kinderen, vakantie-activiteiten, opvoedingsondersteuning voor ouders.