Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Aat neemt afscheid als voorzitter, (van Katinka)
Dinsdag 10 januari 2023 legde Aat de voorzittershamer neer, en dat was een hele stap.
Toen het Pastoraat Oude Wijken ruim 9 jaar geleden failliet ging, besloten een paar mensen van de Buurtkerk dat het Oude Westenpastoraat een doorstart zou kunnen maken. Inhoudelijk was het goed werk, én waar zouden ze anders moeten kerken? Er werd contact gezocht met wijkpastoraat Middelland, dat in hetzelfde schuitje zat en er werden plannen gemaakt voor een nieuwe stichting.
Aat was daarin één van de belangrijke trekkers. Toen de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West een feit werd, was het bijna logisch dat Aat voorzitter zou worden. De stichting maakte een rooster van aftreden en zorgde ervoor dat niet het hele eerste bestuur in één keer zou moeten aftreden, met als gevolg dat Aat nu uit het bestuur moet.
Door de jaren heen waren er veel vrijwilligers die de kar wilden trekken, zowel uit Middelland als het Oude Westen, en Aat hield daarbij steeds het overzicht en was daarnaast bij alle grote acties betrokken. Wijkpastoraat Rotterdam West is de afgelopen jaar flink gegroeid, geprofessionaliseerd én steeds meer van betekenis geworden voor buurtbewoners.

Aat heeft daarin veel gemaakt en meegemaakt:
een rattenplaag:  een paar verhuizingen: de Union van de Sint-Mariastraat (naar de Gaffelstraat en weer terug) en van Tidemanstraat naar BMVier; de oprichting van de stichting is een groot succes geweest, evenals het 5-jarig bestaan. Aat haalde daar Stevo Akkerman binnen; samenwerking met het binnenstadspastoraat; de vele fondsen die hij binnen wist te halen; de eetclub, de buurtkerk; het minisymposium in september leerde ons dat we op het goede spoor zitten.
Bij dat alles voerde ‘trouw aan bewoners’ bij Aat de boventoon en ondergrond.
Aat, bedankt voor alles, en we zijn blij dat je een rol wilt blijven vervullen in de financiële commissie, de buurtkerk én natuurlijk het poetsen van het fornuis na de eetclub.

Mak Olieman neemt hierbij het voorzitterschap op zich en we wensen hem een goede tijd toe !


ACTUELE INFORMATIE :  BMVier:

NIEUWSBRIEF : voor info : Jan van Diepen : 0644852227


 

 Voor info Rosa : Arja Poot 0644718072

 


Actuele informatie Union st Mariastraat 142 B

- Elke woensdag samen eten : welkom vanaf 16.00 uur, we eten om 17.30.

meld je even aan ! 010-4367070

- open inloop op maandag, woensdag en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00uur. De koffie staat klaar !!!


Buurtkerk in de Union